Stäng

Välkommen :)

Stäng

Vad letar du efter?

Små knuffar för ökad social mobilitet

Blogg 1. december 2015

Sist skrev Mobilskola om en studie från Harvard University som visade att SMS till föräldrar ledde till en 41 % reduktion i avhopp (drop-outs).

The New York Times har en intressant artikel som heter Helping the Poor in Education: The Power of a Simple Nudge där de ser på de enorma sociala skillnaderna i utbildningssystemet i USA, som tyvärr inte är så olik situationen i Sverige. Med hjälp av små knuffar, “nudge” på engelska, har forskare funnit att man kan göra något med dessa skillnaderna.

The New York Times har en intressant artikel som heter Helping the Poor in Education: The Power of a Simple Nudge där de ser på de enorma sociala skillnaderna i utbildningssystemet i USA, som tyvärr inte är så olik situationen i Sverige.

Enorma olikheter

Det är enorma sociala skillnader i utbildning i USA. Enligt The New York Times – Helping the Poor in Education: The Power of a Simple Nudge har ett barn som är fött in i en familj med låg intäkt bara 9 % sannolikhet för att fullgöra en högskola eller universitetsutbildning. Men från en familj med hög intäkt, är det 54 % sannolikhet  för att barnet fullgör högskola eller universitetsutbildning. Dessa skillnader kan man se tidigt, redan i förskolan, där några barn har ett försprång.

 

Lika stora skillnader i Sverige

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) – Social reproduktion av utbildning? (PDF) är det bara 6% sannolikhet för att du fullgör en 4-årig högskola eller universitetsutbildning, om dina föräldrar har grundskoleutbildning. Om dina föräldrar har en högre utbildning, är det 42 % sannolikhet för att du fullgör en 4-årig högskola eller universitetsutbildning.

 

“På 30 år har andelen som tar högre utbildning ökat från 13 % till 30 %. Men siffrornas tal är färdigt; föräldrarnas utbildningsnivå har fortfarande betydelse för hur det går med oss i utbildningssystemet. Det påverkar snittbetyg i grundskolan, vilken studieinriktning man väljer, frånvaro i gymnasieskolan och genomströmning i högre utbildning. Det kan alltså se ut som utbildning reproduceras och går i arv i generationer, samtidigt som det generella utbildningsnivået i befolkningen stiger”.

Rachel Ekren, sociolog i Statistisk Centralbyrå, Sektion för utbildningsstatistik.

Social bakgrund

Det som definierar en persons bakgrund i detta sammanhang, är den av föräldrarna som har högst utbildningsnivå:

  • utbildning på grundskolenivå
  • gymnasieutbildning
  • kort högre utbildning (två till fyra år)
  • lång högre utbildning (mer än fyra år)

(källa:ssb.no)

Det är stora känslomässiga diskussioner om hur man måste ändra och förändra utbildningssystemet för att göra något med dessa skillnaderna.

Stor oenighet

Det är stora och känslomässiga diskussioner om hur man måste ändra och förändra utbildningssystemet för att göra något med dessa skillnaderna.

 

Små knuffar

Några forskare har funnit små och effektiva sätt att förbättra utbildningen. De har funnit ut att små knuffar hjälper barn och familjer med låg intäkt som kan göra stora skillnader i lärande och utbildning. Dessa åtgärder är billiga, därför skulle skolor eller ideella organisationer kunna börja använda de omedelbart.

 

Börjar aldrig med utbildningen

20 % av ungdomarna som planerar att börja på College efter Highschool börjar inte. I USA kallas detta för “Summer Melt” Vi har inte jämförbara siffror för Sverige (men kanske du har det? Ta kontakt!).

 

SMS med tidsfrister och länkar

På Harvard satte två studenter upp ett system som skickade automatiserade SMS till elever på gymnasieskola för att påminna om tidsfrister för högskola- och universitet med länkar till schema och rådgivare. Elever som fick SMS hade 70 % sannolikhet för att börja på sin högskola eller universitetsutbildning, medan elever som inte fick SMS bara hade 63 % sannolikhet. Detta kanske inte hörs så mycket ut, men det är en lika stor förbättning som man uppnår med kostbara stipendier- såkallade scholarships. Medan denna SMS-tjänst kostade $7 eller 60 kr. 

 

Ökade andel fullförde med 25%

Dem samma Harvard studenterna lagade ett liknande system för att förhindra att studenterna slutade sin högskola eller universitetsutbildning. Studenterna fick påminnelser, och sannolikheten för att de fullgjorde det första året ökade från 54 till 68 %, mer än 25 % ökning av studenter som fullgjorde.

 

SMS till föräldrar resulterade i bättre betyg

Forskare har undersökt effekten av att ge föräldrar mer information om barnens insats i skolan. En skola i Los Angeles, i samarbete med Peter Bergman från Columbia University, skickade personliga SMS till föräldrar med barn på en gymnasieskola. SMSena informerade föräldrarna när barnen inte leverade läxor, och konkreta sidotal med specifika uppgifter barnen skulle fullgöra. Resultaten från dessa SMSena var väldigt upplyftande: Antal fullgjorda läxor ökade med 25 % och betygen till eleverna ökade. Det blev också mycket lättare för föräldrana att ta kontakt med lärarna, och lärarna rapporterade om att dubbelt så många föräldrar tog kontakt än tidigare. Detta är viktigt i samarbetet mellan hem och skola.

“These light nudges can’t solve every problem, by a long shot. But at a low cost, they can help many students.”

Susan Dynarski, professor of economics, education and public policy at the University of Michigan

Positiva SMS till vårdnadshavare

På Haugerud ungdomsskola i Oslo har bara 28 % av eleverna föräldrar med högre utbildning. Men skolan är en utav de mest duktiga i Oslo till att lyfta elever med “svag” bakgrund, så att de får lika goda möjligheter i livet som barn till akademiker. De har i många år skickat positiva SMS till föräldrarna , och rektor Trond Nilsen menar att Mobilskola är en del av receptet för att lyckas.

“Speciellt det sista skolåret har påverkat oss. Jag blir motiverad av SMS-meddelanden, att det är lättare att få positiv feedback.”

Sara Bedzeti elev i klass 10, Haugerud skola

Önskar du att pröva Mobilskola gratis? Fyll i schema och skicka in så får du prova.

Prova gratis

Prova Mobilskola gratis! Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Kommentarer