Stäng

Välkommen :)

Stäng

Vad letar du efter?

SMS reducerade avhopp

Blogg 10. november 2015

Involvera vårdnadshavare

Enligt forskarna Matthew A. Kraft och Todd Rogers vid Harvard University (John F. Kennedy School of Government) använder ungdomar i USA 25 % av tiden de är vakna vid skolbänken.

De viktigaste orsakerna till skillnaden i hur bra ungdomar lyckas i sin utbildning ligger utanför skolan, till exempel i hur bra skolan lyckas med att involvera vårdnadshavare.

“SMS med information om vad eleverna kunde göra bättre hade större effekt än meddelandena som innehöll information om vad eleverna gjorde bra.”

Harvard University: Kraft MA, Rogers T. The underutilized potential of teacher-to-parent communication

Korta SMS-meddelanden

Forskarna studerare vad som hände när dem genom enkla SMS-meddelanden involverade föräldrar i ungdomars skolgång. Varje vecka skickade dem korta och individuella SMS-meddelanden från lärare till föräldrar till studenterna på ett High School sommarprogram. Sommarprogrammet var ett såkallat Credit Recovery Program, där studenterna hade möjlighet att förbättra sina betyg, alltså väldigt viktigt för deras vidare utbildning.

SMS-meddelanden till föräldrar ledde till en 40 % reduktion i avhopp

Färre drop-outs

Resultatet är slående, hela 41 % reduktion i andelen studenter som inte lyckades i programmet. Detta enkla tillvägagångssättet att kommunicera på ökade sannolikheten till success med 6,5 % – en 41 % reduktion i andelen ungdomar som misslyckades i programmet. Förbättringen grundades huvudsakligen för att man klarade att förebygga avhopp, snarare än från att reducera de som inte klarade att genomföra eller måste sluta.

Störst effekt

Forskarna såg också att SMS-meddelandena som innehöll information om vad eleverna kunde göra bättre har större effekt än meddelandena som innehöll information om vad eleverna gjorde bra.

Du kan ladda ner hela rapporten här

Erfarenheter från Sverige?

Har du liknande erfarenheter? Ta gärna kontakt med oss.

Mer information

Önskar du mer information om hur du kan komma igång med detta på din skola? Fyll ut schemat för en gratis testperiod av Mobilskola.

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Kommentarer